لیتیم پلیمرGENSACE

برند جنس ایس از بهترین برندهای باطری در سطح جهان است.لطفا با توجه به ولتاژ و آمپر مورد نیاز باطری خود را انتخاب نمایید.هر سل معادل 3.7ولت میباشد.

Showing all 28 results