لیتیم پلیمرWILDSCORPION

Showing all 14 results

 • باتری لیتیوم پلیمر WildScorpion2200mAh/45c-3s-11.1V

  ناموجود

  باتری لیتیوم پلیمر WildScorpion2200mAh/45c-3s-11.1V

  107,000 تومان

  باطری 3 سل لیتیم پلیمر 2200 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 با ولتاژ 11.1Vمناسب برای سیستم های RC با کارآیی و ظرفیت بالاتر برای پردازش های بیشتر محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باتری لیتیوم پلیمر WildScorpion1500mAh/45c-3s-11.1V

  ناموجود

  باتری لیتیوم پلیمر WildScorpion1500mAh/45c-3s-11.1V

  83,000 تومان

  باطری 3 سل لیتیم پلیمر 1500 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 با ولتاژ 11.1Vمناسب برای سیستم های RC با کارآیی و ظرفیت بالاتر برای پردازش های بیشتر محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باطری لیتیم پلیمر WildScorpion5500mAh/45c-3s-11.1Vباطری لیتیم پلیمر WildScorpion5500mAh/45c-3s-11.1V

  ناموجود

  باتری لیتیم پلیمر WildScorpion5500mAh/45c-3s-11.1V

  202,000 تومان

  باطری 3 سل لیتیم پلیمر 5500 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 با ولتاژ 11.1V مناسب برای سیستم های RC نشیر اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر و قایق با جریان خروجی ثابت برای محافظت از این سیستم ها محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باطری لیتیم پلیمر WildScorpion6000mAh/45c-7.4V

  ناموجود

  باطری لیتیم پلیمر WildScorpion6000mAh/45c-7.4V

  222,000 تومان

  باطری لیتیم پلیمر 6000 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 و ولتاژ 7.4V مایب برای سیستم های 1:8RC نظیر اتومبیل در رنگ های مشکی و سیلور محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باطری لیتیم پلیمر WildScorpion10000/25c-4s-14.8Vباطری لیتیم پلیمر WildScorpion10000/25c-4s-14.8V

  ناموجود

  باطری لیتیم پلیمر WildScorpion10000mAh/25c-4s-14.8V

  414,000 تومان

  باطری 4 سل لیتیم پلیمر 10000 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 25 مناسب برای سیستم های RC نظیر اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر و قایق با جریان خروجی ثابت برای محافظت از این سیستم ها محصولی از کمپانی wildscorpion

   

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باطری لیتیم پلیمر،لیتیم پلیمرباطری لیتیم پلیمرWildScorpion2200/45c-4s-14.8V

  ناموجود

  باطری لیتیم پلیمرWildScorpion2200/45c-4s-14.8V

  160,000 تومان

  باطری 4 سل لیتیم پلیمر 2200 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 مناسب برای هواپیما و ریموت کنترل با ولتاژ 14.8 محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باطری لیتیم پلیمر WildScorpion5500mAh/45c-4s-14.8V

  ناموجود

  باطری لیتیم پلیمر WildScorpion5500mAh/45c-4s-14.8V

  تومان

  باطری 4 سل لیتیم پلیمر 5500 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 با ولتاژ 14.8V و امپدانس داخلی کم مناسب برای هواپیما محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باطری لیتیم پلیمر WildScorpion10000mAh45c/6s-22.2Vباطری لیتیم پلیمر WildScorpion10000mAh45c/6s-22.2V

  ناموجود

  باطری لیتیم پلیمر WildScorpion10000mAh/45c-6s-22.2V

  621,000 تومان

  باطری 6 سل لیتیم پلیمر 5500 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 مناسب برای سیستم های RC مانند اتومبیل، هواپیما،هلیکوپتر، قایق با جریان خروجی پایدار برای محاقظت از این سیستم ها محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باطری لیتیم پلیمر6سل5500میلی آمپر-45c

  ناموجود

  باتری لیتیوم پلیمر WildScorpion5500mAh/45c-6s-22.2V

  465,000 تومان

  باطری 6 سل لیتیم پلیمر 5500 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 مناسب برای هواپیما و هلیکوپتر با جریان خروجی پایدار برای محافظت از سیستم RC محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باتری لیتیم پلیمر WildScorpion2200mAh/45c-2s-7.4Vباتری لیتیم پلیمر WildScorpion2200mAh/45c-2s-7.4V

  ناموجود

  باتری لیتیم پلیمر WildScorpion2200mAh/45c-2s-7.4V

  85,000 تومان

  باطری 2 سل لیتیم پلیمر 2200 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 با ولتاژ 7.4V مناسب برای سیستم های RC نظیر اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر و قایق با جریان خروجی ثابت برای محافظت از این سیستم ها محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باتری لیتیم پلیمر WildScorpion3500mAh/45c-2s-7.4Vباتری لیتیم پلیمر WildScorpion3500mAh/45c-2s-7.4V

  ناموجود

  باتری لیتیم پلیمر 2سل3500میلی آمپر45سی

  230,000 تومان

  باطری 2 سل لیتیم پلیمر 3500 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 با ولتاژ 7.4V مناسب برای سیستم های RC نظیر اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر و قایق با جریان خروجی ثابت برای محافظت از این سیستم ها محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باتری لیتیم پلیمر WildScorpion5500mAh/45c-2s-7.4Vباتری لیتیم پلیمر WildScorpion5500mAh/45c-2s-7.4V

  ناموجود

  باتری لیتیم پلیمر 2سل5500میلی آمپر45سی

  390,000 تومان

  باطری 2 سل لیتیم پلیمر 5500 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 با ولتاژ 7.4V مناسب برای سیستم های RC نظیر اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر و قایق با جریان خروجی ثابت برای محافظت از این سیستم ها محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باتری لیتیم پلیمر WildScorpion1800mAh/45c-3s-11.1Vباتری لیتیم پلیمر WildScorpion1800mAh/45c-3s-11.1V

  ناموجود

  باتری لیتیم پلیمر 3سل1800میلی آمپر45سی

  105,000 تومان

  باطری 3 سل لیتیم پلیمر 1800 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 با ولتاژ 11.1V مناسب برای سیستم های RC نظیر اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر و قایق با جریان خروجی ثابت برای محافظت از این سیستم ها محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع
 • باتری لیتیم پلیمر WildScorpion2800mAh/45c-3s-11.1Vباتری لیتیم پلیمر WildScorpion2800mAh/45c-3s-11.1V

  ناموجود

  باتری لیتیم پلیمر 3سل2800میلی آمپر45سی

  240,000 تومان

  باطری 3 سل لیتیم پلیمر 2800 میلی آمپر با ظرفیت تخلیه 45 با ولتاژ 11.1V مناسب برای سیستم های RC نظیر اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر و قایق با جریان خروجی ثابت برای محافظت از این سیستم ها محصولی از کمپانی wildscorpion

  در انبار موجود نمی باشد

  اطلاعات بیشتر
  نمایش سریع