پرسش درمورد محصول رادیو کنترل FlySky FS-i6s (#2140)

سلام شارژی هست